۳۰ نمونه سوال مهم آزمون آیین‌نامه رانندگی

آزمون آیین‌نامه آموزشگاه رانندگی نهال رشت

۳۰ نمونه سوال مهم آزمون آیین نامه را میتوانید مرور کنید و در آزمون های پیش رو استفاده کنید.

۱ – چرا رانندگی در شب مشکل تر می باشد ؟

جواب : رانندگی در شب بدلیل وجود میدان دید طبیعی کمتر عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه و کم شدن تشخیص عابر پیاده مشکل تر می باشد .

۲ – برای استفاده بهتر از ترمز در حین رانندگی بهتر است چه عملی را انجام دهیم ؟

جواب : پاشنه پا را را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پا پدال ترمز را فشار دهیم .

۳ – رانندگان هنگام مشاهده خط عرضی ایست در محل تقاطع چه کاری باید انجام دهند ؟

جواب : توقف کامل نموده و با رعایت احتیاط و سرعت کم و رعایت حق تقدم عبور کنند .

۴ – نحوه صحیح گرفتن فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است ؟

جواب : با هر دو دست و فرمان رااز خارج می گیریم .

۵ – برای روشن نمودن اتومبیل اولین کاری که باید انجام داد کدام است ؟

جواب: کلاج را با پای چپ فشار دهیم .

۶ – پس از روشن شدن موتور و آماده بودن برای حرکت ابتدا باید کدام عمل را انجام داد ؟

جواب : ابتدا کمر بند ایمنی خود را ببندیم و مطمیٔن شویم که سر نشینان کمر بند ایمنی خود را بسته باشند .

۷ – در آزاد راه میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود ؟

جواب : غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر (یا بین محل خالی وسط آزاد راهها و باند اصلی) .

۸ – دلیل تنظیم صندلی چیست ؟

جواب : تسلط به فرمان پدال گاز و ترمز و کلاج و دنده و میدان دید طبیعی .

۹ – خط هاشور به چه معناست ؟

جواب : بمنزله وجود یک مانع فیزیکی در سطح راهها

۱۰ – منظور از خط زیگزاگ در حاشیه خیابان چیست ؟

جواب : عبور و ایستادن وسایل نقلیه بر روی آن ممنوع می باشد

۱۱ – چه زمانی از دور دو فرمانه استفاده می کنیم ؟

جواب : در صورتیکه عرض راه کم باشد .

۱۲ – در میادینی که علائم راهنمایی و رانندگی وجود ندارد حق تقدم عبور با کدامین وسیله نقلیه می باشد ؟

جواب : با وسیله نقلیه ای که در درون میدان در حال حرکت می باشد .

۱۳ – قانون اولیه و پایه در رانندگی کدام است ؟

جواب : از سمت راست حرکت کنید .

۱۴ – استثنائات وارده بر قانون اولیه و پایه در رانندگی کدام است؟

جواب : در قانون اولیه و پایه در رانندگی همیشه باید از سمت راست حرکت نمود مگر برای سبقت گردش به چپ و یا مانعی در سمت راست راه وجود داشته باشد .

۱۵ – گواهینامه رانندگی بنا به درخواست چه کسی باید ارائه شود ؟

جواب : پلیس ترافیک .

۱۶ – در وضعیت راه خشک فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول می باشد ؟

جواب : یک طول اتومبیل خود

۱۷ – در وضعیت را ه مرطوب و ماسه و شن فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول میباشد ؟

جواب : دو طول اتومبیل خود .

۱۸ – در وضعیت را ه برفی فاصله شما با اتومبیل جلویٔی چند طول می باشد ؟

جواب : سه طول اتومبیل خود .

۱۹ – در وضعیت را ه یخی فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول می باشد ؟

جواب : شش طول اتومبیل خود .

۲۰ – در وضعیت راه خشک فاصله شما با اتومبیل جلویی چند ثانیه می باشد ؟

جواب : دو ثانیه .

۲۱ – در وضعیت راه مرطوب و ماسه و شن فاصله شما با اتومبیل جلویی چند ثانیه می باشد ؟

جواب : چهار ثانیه .

۲۲ – در وضعیت راه برفی فاصله شما با اتومبیل جلویٔی چند ثانیه می باشد ؟

جواب : شش ثانیه .

۲۳ – در وضعیت راه یخی فاصله شما با اتومبیل جلویی چند ثانیه می باشد ؟

جواب : ۱۲ثانیه .

۲۴ – در شرایط جوی نامساعد یخی مسافت توقف تا چند برابر افزایش می یابد ؟

جواب : ده برابر

۲۵ – هنگامیکه پلیس راهنمایی دست خود را به موازات شانه پایین و بالا می برد به چه معناست ؟

جواب : رانندگان در حال عبور از سرعت خود بکاهند .

۲۶ – قصد دارید تا منزل رانندگی کنید عینک خود را جهت رانندگی لازم دارید پیدا نمیکنید چه باید انجام دهید ؟

جواب : باید بطریقی مسیر خود را طی نموده ه نیاز به رانندگی نداشته باشید .

۲۷ – در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی پلیس و بیمارستانها توقف ممنوع است ؟

جواب : ۱۵متر .

۲۸ – در هنگام سبقت خط کنار راهمان باید چه نوع خطی باشد؟

جواب : خط مقطع .

۲۹ – هوای گرم بر کدام قسمت اتومبیل بیشتر اثر می گذارد ؟

جواب : باد لاستیکها و دمای موتور .

۳۰ – چه زمانی می توانید از تلفن همراه خود استفاده نمایید ؟

جواب : در زمانی که در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید .

مطالعه بیشتر