شناسایی نقاط کور خودرو

آموزش نقاط کور خودرو در آموزشگاه تعلیم رانندگی نهال

نقطه کور در هر خودرو به منطقه‌ای در اطراف خودرو گفته می‌شود که راننده دید مستقیم به آن ندارد و نمی تواند مشاهده کند. نقاط کور وسیله نقلیه در طیف گسترده‌ای از وسایل نقلیه وجود دارد: اتومبیل، کامیون، دوچرخه، موتور سیکلت نیز به هنگام استفاده دارای نقاط کور هستند. تنظیم درست آینه‌ها تا حد زیادی میتواند به راننده در کنترل خودرو و مشاهده نقاط کور ماشین کمک کند، هر چند کمپانی ها خودروساز این مشکل را به تازگی حل کردن و با قرار دادن سنسور رادار نقطه کور این مشکل را حل کردند.

شناسایی نقاط کور چهار سمت خودرو
پیاده شدن و ایستادن در نقطه کور شامل:
۱- جلوی خودرو: راننده در پشت فرمان است آن اندازه فاصله فردی که جلوی ماشین است و از روی درب موتور(کاپوت) تا کفش‌هایش دیده می‌شود در دید راننده می‌باشد و آن اندازه‌ای که از سپر جلوی خودرو تا کفش‌های پای فرد ایستاده است دیده نمی‌شود. نقطه کور دید راننده می‌باشد که قابل اندازه‌گیری است.
نقاط کور ماشین شامل جلوی ماشین و پشت ماشین و آینه بغل سمت راست و چپ می‌باشد.
۲- شناسایی نقطه کور پشت خودرو، راننده در پشت فرمان ماشین است و به حالت رانندگی بصورت دنده عقب می نشیند( با دست راست پشت صندلی شاگرد را می‌گیرد و دست چپ ساعت دوازده  فرمان را گرفته و رو به پشت ماشین می‌چرخد.) و کمی از در صندوق خودرو فاصله می‌گیرد تا جایی که کفش او در دید راننده قرار گیرد. اندازه فاصله سپر عقب ماشین تا مکان ایست وی اندازه‌گیری می‌شود که نقطه کور پشت سر ماشین می‌باشد و قابل دیدن از سر راننده نمی‌باشد. ( نقاط کور در اکثر ماشین ها یکسان است).

شناسایی نقاط کور آینه‌های بغل چپ و راست
باید توجه داشت که زاویه دید راننده از آینه بغل در هر سمت حدود چهل و پنج درجه می‌باشد و فضای کناری ماشین را نشان می‌دهد و چهل و پنج درجه از خط دید کناری راننده می‌باشد، که فقط با گرداندن سر به سمت مورد نظر می‌توان نقاط کور را پوشش داد که در زمان گردش‌ها و تغییر جهت‌ها برای اطمینان از نبود خطر ضروری می‌باشد.

برای شناسایی نقاط کور کناری چپ و راست خودرو کافیست کسی با فاصله یک تا دو متری از کنار ستون‌های چپ و راست خودرو بایستد در این صورت وجود او از آینه‌های بغل دیده نمی‌شود. و فقط با گرداندن سر به سمت‌های چپ و راست می‌توان نقاط کور کنار خودرو را پوشش داد.

تمام آموزش‌های داده شده به صورت عملی در آموزشگاه تعلیم رانندگی نهال به شما هنرجوی گرامی آموزش داده می‌شود.

مطالعه بیشتر