توقیف فیزیکی خودرو چیست؟

موارد توقیف فیزیکی خودرو

۱- توقیف خودرو به‌دلیل تصادفات منجر به مرگ یا آسیب جدی
۲- توقیف اتومبیل با ارتکاب دو تخلف به‌صورت هم‌زمان
۳- انتقال اتومبیل به پارکینگ به‌دلیل همراه نداشتن مدارک
۴- توقیف خودرو به علت بدهی یا شکایت
۵- انتقال خودرو به پارکینگ در صورت عدم پرداخت جریمه بالای ۳ میلیون تومان
۶-توقیف ماشین به علت استفاده از نوشیدنی‌های الکلی
۷-استفاده از پلاک مخدوش یا غیرقانونی، یکی از دلایل انتقال به پارکینگ

مدارک مورد نیاز رفع توقیف خودرو:
درصورت توقیف خودرو با ارائه مدارک زیر باید به یکی از ستادهای ترخیص خودرو مراجعه کنید و مراحل ترخیص را انجام دهید. مدارک به شرح زیر است:
اصل و کپی گواهینامه
کپی و اصل کارت خودرو
پرداخت هزینه پارکینگ
پر کردن اطلاعات شخصی
برگه پرداختی خلافی و وضعیت آن
فیش پرداختی عوارض سالیانه شهرداری خودرو

مطالعه بیشتر