آشنایی با نحوه پرداخت بیمه شخص ثالث در تصادفات رانندگی

پرداخت بیمه تصادف

سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی:
– در حال حاضر با احتساب دیه ۶۴۰ میلیون تومانی یک انسان بالغ، خودرویی که ۳۲۰ میلیون تومان قیمت دارد، جزء خودرو‌های متعارف قرار می‌گیرد.
– در پرداخت خسارت برای این خودرو در تصادفی که مقصر نباشد، یعنی بیمه شخص ثالث طرف مقابل باید خسارت را پرداخت کند؛ می‌توان خسارت را به طور کامل از بیمه دریافت کرد.
– اگر یک خودروی غیر متعارف در یک تصادف مقصر نبود و خسارت به وجود آمده بیشتر از پوشش بیمه‌ای خودروی مقصر بود، تنها مبلغی که از بیمه مقصر به خودروی غیر متعارف تعلق می‌گیرد، سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث فرد مقصر است.
– کسانی که ارزش خودروی آن‌ها بیش از ۳۲۰ میلیون تومان است، باید خودروی خود را بیمه بدنه کنند تا در تصادفات بتوانند بخشی از خسارت خودرو را بدون دریافت امتیاز منفی از شرکت بیمه، دریافت کنند.

مطالعه بیشتر