رفع مسئولیت

از وب سایت آموزشگاه تعلیم رانندگی نهال پیوندهایی به سایر وب سایت‌ها وجود دارد، که ممکن است متعلق به شرکت‌ها و اشخاصی باشد، که وابستگی به شرکت ندارند. آموزشگاه نهال مسوولیتی در مورد صیانت حریم شخصی و محتویات آن وب سایتهای نداشته و به شما توصیه می‌شود که خط مشی صیانت از حریم شخصی آن وب سایت را مطالعه کنید و مطمئن شوید که آن را پذیرفته اید. توجه داشته باشید که سند حریم شخصی ، تنها و تنها برای این وب سایت صادق است.